Skip to Store Area:

príloha k zákonu 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služiebna základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimoprevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy

 

Komu: NECHTOVÝ obchod Vogue, Jilemnického 4, 036 01 MARTIN , MOBIL 0948 050 205,  e-mail: lachers@lachers.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*)....................................................

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia (*)......................................................................................................................................................................................................................


Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)........................................................................................................................................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*).......................................................................................................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):........................................................................................................................................

Dátum:.................................................................................

 

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.